UNG-TIL-UNG gruppe

Vi har ikke åbent for tilmeldinger nu. Vi annoncerer på vores facebook, når vi åbner for tilmelding. 

I samtalegruppen vil vi tage nogle af de udfordringer op, som er normale at møde i livet som ung, men som kan være vanskelige at håndtere. Samtalegruppen er måske noget for dig, hvis du kan genkende en eller flere af følgende tematikker i dit eget liv:

  • Oplever du vanskeligheder ved at forene dit sociale liv med de krav og forventninger, du møder i dit studie-, eller arbejdsliv på en bæredygtig måde?
  • Har du svært ved at finde glæde ved ting eller situationer, der før var meningsfulde for dig?
  • Føler du til tider, at du ikke er god nok, som du er?
  • Oplever du at føle dig ensom, også når du befinder dig i sociale sammenhænge?
  • Føler du, at du er travlt optaget, uden at kunne være nærværende i det, der er meningsfuldt for dig?
  • Kan du genkende følelsen af overvældende nervøsitet eller ubehag i situationer som hindrer dig i handle i overensstemmelse med egne ønsker?
  • Har du lyst til at deltage i et trygt og fortroligt rum med andre unge, der også genkender nogle af ovenstående tematikker i deres eget liv?